Полагане на подова замазка

- 14.12.2020

Полагане на мазилки

- 16.10.2020

Изграждане на газова и отоплителна инсталация

- 10.11.2020

Полагане покривна хидроизолационна мембрана "Сика" 

- 28.11.2020

Пристройка

- 1996

G0037549-1 copy.png

Събаряне

- 24.10.2019

Изграждане на

подпорна стена 

- 24.10.2019

Изкопни работи

- 30.11.2019

Фундамент 

- 06.12.2019

Изграждане на етаж -1

- 08.01.2020

Изграждане на партер

- 16.01.2020

Изграждане на етаж 1

- 25.02.2020

Изграждане на етаж 2 

- 15.03.2020

Изграждане на етаж 3 

- 05.04.2020

Изграждане на етаж 4 

- 29.04.2020

Изграждане на покривна 

плоча

- 17.05.2020

Акт 14 - Довършване

на груб строеж 

- 10.06.2020

Изграждане на

Ел. и ВиК инсталации 

- 15.07.2020

Поставяне на дограма

- 19.08.2020

Първа къща

- 1959