Изграждане на етаж 4 

- 29.04.2020

Изграждане на етаж 2 

- 15.03.2020

Изграждане на покривна 

плоча

- 17.05.2020

Изграждане на етаж 3 

- 05.04.2020

Изграждане на етаж 1

- 25.02.2020

Изграждане на партер

- 16.01.2020

Изграждане на етаж -1

- 08.01.2020

Фундамент - 06.12.2019

Изкопни работи - 30.11.2019

Изграждане на подпорна стена - 24.10.2019

Събаряне - 24.10.2019

Пристройка - 1996

G0037549-1 copy.png

Първа къща - 1959